ACADEMIC WORD LIST with SYNONYMS

Đã là người học IELTS thì ai cũng biết bảng từ Academic Word List trong từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Đây là bảng từ vựng mang tính học thuật, giúp thay thế các từ vựng thông thường và không trang trọng khi làm bài Writing và Speaking IELTS. Khi sử dụng các từ này trong bài thì khả năng được điểm tốt sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, đa số các bảng từ vựng tìm thấy hiện nay chỉ mang tính liệt kê và người học phải tự tìm hiểu về ngữ nghĩa, cũng như cách sử dụng từ này, tạo cảm giác khô khan, khó học. Do vậy, VIC đã thiết kế bảng từ vựng lại để kèm thêm các từ gần/đồng nghĩa để giúp các bạn hình dung được các từ academic này thường được dùng để thay thế các từ nào khi viết, nói. Bên dưới là Sublist 1 trong tổng cộng 10 Sublist của bảng từ này. VIC sẽ tiếp tục thực hiện các sublist kế tiếp nếu có nhiều bạn quan tâm.

Lưu ý: các synonyms mà VIC chọn lọc để thêm vào bảng chỉ mang tính tương đối và hỗ trợ người học một phần. Người học phải tự tìm hiểu kỹ càng cách dùng từ trong từ điển để tránh sai ngữ cảnh.

TẢI TRỌN BỘ Ở ĐÂY (đang cập nhật theo cái ở dưới)

TẢI TỪ TỪ DƯỚI ĐÂY (đang cập nhật cho cái ở trên)

SUBLIST 1

SUBLIST 2

 [VIC Academic Department]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *