Brain Challenge – Giải mã cách hành văn Essay

Trước tiên chúng ta cùng nhìn lại đoạn văn, được trích từ giáo trình “Business and its Environment”, 6th Ed., Chap.2, pg. 41 – 42 của David P. Baron. Approaches to integrating market and nonmarket strategies (248 words)

One approach to integrating market and nonmarket strategies is to incorporate both into the process of developing a market strategy. For example, regulation pertaining to who may provide services, as in telecommunications, could be incorporated into the analysis of the rivalry among existing firms, the assessment of potential new entrants and the threat of substitutes. The drawback to this approach is that the institutions in which regulatory policies are established are quite different from the institution of markets, so the nature of the analysis is different. Moreover, in markets only the parties that transact play a role, whereas in nonmarket institutions a wide range of interests is enfranchised to participate.

Market and nonmarket strategies could also be viewed as separate. Just as market analysis focuses on competitive forces, nonmarket analysis can focus on assessing threats, such as those arising from government, interest groups, and activist pressures, and on unlocking market opportunities. Viewing nonmarket issues as a separate force, however, risks missing the interrelationships between market and nonmarket issues and the synergies between strategies to address those issues.

The most effective means of integrating market and nonmarket strategies is to incorporate both into the business strategy process. That is, both market and nonmarket strategies should be chosen together in addressing forces in the market and nonmarket environments. The nonmarket strategy component then focuses on specific nonmarket issues that affect market threats and opportunities and on nonmarket actions as complements to market actions.

DECODING

Bây giờ chúng ta cùng phân tích đoạn essay này:

Đầu tiên, chủ đề chính: chúng ta có thể thấy thông tin được lặp lại ở cả 3 paragraphs là “market and nonmarket strategies”, vậy thì rõ ràng là essay đề cập đến hai mặt đối lập nhau của một vấn đề. Vấn đề đó là “approaches to integrating market and nonmarket strategies – các phương pháp kết hợp chiến lược thị trường và chiến lược phi thị trường”. Ở đây nếu các bạn hiểu thuật ngữ thì rất tốt, nhưng không hiểu cũng không sao cả, chỉ cần biết là nó đối lập nhau.

Tiếp theo là cách hành văn. Chúng ta để ý câu đầu tiên của mỗi paragraph, đây là thành phần rất quan trọng:

 • One approach to… is…
 • Something could also be viewed as… (chú ý từ ALSO, nó thể hiện sự ngang bằng)
 • The most effective means of…is…

Dựa vào ba câu khởi đầu đoạn này, chúng ta có thể suy luận chúng đều có mục đích giới thiệu có ba ý tưởng được đưa ra: Approach 1 – Approach 2 – Approach 3. Với câu mở đầu mỗi đoạn như trên và tách ra 3 đoạn, chúng ta có thể thấy ba ý tưởng này có vị thế ngang bằng nhau.

Bây giờ chúng ta cùng đi vào phân tích từng đoạn:

 • Paragraph I:
  • Câu 1: Giới thiệu Approach 1 (One approach to integrating market and nonmarket strategies is…)
  • Câu 2: Đưa ra ví dụ (For example,…)
  • Câu 3 – 4: đề cập đến 2 Drawbacks – vấn đề chưa ổn của Approach 1 (The drawback to this approach is… Moreover,…)
 • Paragraph II: 
  • Câu 1: Giới thiệu Approach 2 (Market and nonmarket strategies could also be viewed as separate.)
  • Câu 2: Analysis/Explanation – Phân tích/Giải thích Approach 2. (Just as market analysis…) Các bạn có thể thấy ở đây cách hành văn đã thay đổi so với Paragraph 1. Điều này làm cho bài văn trở nên linh hoạt, hấp dẫn người đọc hơn.
  • Câu 3: Đề cập đến 1 Drawback của Approach 2. (…, however,…) Ngữ pháp ở phần này đã khác so với Approach 1, mục đích vẫn là để tạo cho bài văn sự linh hoạt.
 • Paragraph III: 
  • Câu 1: Giới thiệu Approach 3, không quên bổ sung đây là cách tốt nhất (The most effective means of… is…)
  • Câu 2: Phân tích/giải thích Approach 3. Chú ý sự thay đổi về ngữ pháp so với Approach 2. (That is,…)
  • Câu 3: Phát triển ý câu 2, củng cố Approach 3 (Corroboration).

Để ý rằng, số lượng Drawbacks giảm dần khi phát triển bài văn: Paragraph I: 2 – Paragraph II: 1 – Paragraph III: 0. Cách hành văn này sẽ giúp các bạn rất dễ dàng để viết Conclusion.

FURTHER DISCUSSION

Đây là phần để chúng ta cùng đi vào cốt lõi vấn đề, phục vụ cho brainstorming và đường hướng tư duy. Cần một ít kiến thức về Business, nhưng thực ra các bạn ngoài ngành vẫn hoàn toàn có thể hiểu được. Chủ yếu chúng ta cùng nhìn cách ý tưởng và thông tin được đề cập để hiểu logic trong đoạn essay này.

Chúng ta có Market Strategies, tạm gọi là A, và Nonmarket Strategies, tạm gọi là B.

 • Paragraph I: “One approach to integrating market and nonmarket strategies is to incorporate both into the process of developing a market strategy”. Hiểu đơn giản, Approach 1 = B là tập con của A, phụ thuộc vào A.
 • Paragraph II: Rất rõ ràng, A và B độc lập, không có điểm chung. Ở đây chúng ta thấy, từ thành phần con, phụ thuộc, B đã trở nên ngang bằng với A.
 • Paragraph III: “The most effective means of integrating market and nonmarket strategies is to incorporate both into the business strategy process”. Sự độc lập và ngang bằng của A và B vẫn được tiếp diễn, nhưng được phát triển thêm, A và B đã trở thành hai tập con tạo nên một tổng thể lớn hơn.

Chúng ta có thể cùng nhìn sâu hơn, và phát hiện ra rằng Approach 1 và Approach 2 có sự khác biệt gần như là đối lập về ý tưởng, và đều có Drawbacks. Approach 3, ngược lại, không có drawback, và nó chính là sự kết hợp của Approach 1 và 2 [A và B độc lập và ngang hàng (Approach 2) nhưng cùng tích hợp vào một tổng thể (Approach 1)].

Nói theo văn phong đơn giản thì là: chúng ta có vấn đề, cần giải pháp. Có 3 giải pháp. Cách 1, OK, nhưng còn nhiều hạn chế. Chuyển sang cách 2 ngược với cách 1, đỡ hơn, nhưng vẫn có hạn chế. Kết hợp 2 cách, chúng ta có cách 3, ngon lành!

Tất nhiên, có nhiều cách tiếp cận để đạt được Task Achievement (cho nên cái này mới gọi là further discussion!).

Cần chú ý rằng ý tưởng của mỗi Paragraph đều được thể hiện ngắn gọn,rất rõ ràng ngay từ đầu. Điều đó làm cho bài văn có sự kết nối chặt chẽ.

APPLICATION

Cuối cùng, phần không thể thiếu với chúng ta, đó là phong cách viết này có thể dùng với dạng IELTS Essay nào. Đến đây chắc các bạn có thể hình dung được rồi, câu trả lời là: Argumentative EssayAccount Essay (Problems, Solutions, Advantages, Disadvantages, Causes, Effects).

Ví dụ, chúng ta có thể gặp đề: “Should the government do X?” (Argumentative Essay). Mở bài, các bạn có thể nói là Government should be responsible for X, because of A, B, C. Thân bài đặt ra 3 đoạn, tương ứng với A, B, C, trong đó A < B < C (về mức độ tác động) và có thể lồng ghép Drawbacks vào để thể hiện sự khách quan. Kết bài chốt lại vấn đề, rất đơn giản. Còn đối với Account Essay, phương pháp này gần như vừa in.

Lưu ý các “linking words” sẽ giúp kết nối các ý trong 1 đoạn, và giữa các đoạn với nhau một cách chặt chẽ.

Vậy là giờ các bạn (chưa biết) đã có thêm một cách để tiếp cận IELTS essay rồi!

Chúc các bạn thành công và ngày càng yêu Writing (thật đó, viết quen tay rồi thì mê lắm!)

By Bui Hai Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *