Kinh nghiệm ôn tập trước khi thi IELTS

IELTS Listening

– Ôn lại cách phát âm các âm và chữ cái trong bảng tiếng Anh theo các accent Anh, Mỹ, Úc (Chú ý giọng Mỹ vùng bờ đông East Coast và các bang miền Nam hơi khó nghe hơn và giọng Úc thì bẹt hơn so với giọng Anh).
– Ôn lại cách phát âm bật hơi âm đuôi và qui tắc nối âm: looks at (lúc xẹt)
– Luyện tập thật nhiều
– Tập nghe headphone ở chế độ nhỏ

IELTS Reading

– Chiến thuật: skimming (matching headings), scanning for object/ detail (multiple choice A, B, C, D…; matching ideas…; gap filling), canning for the whole idea (T/F/NG, Y/N/NG). Các dạng multiple choice và matching headings/ideas… đưa về dạng T/F/NG rồi dùng phương pháp loại trừ để lọc ra đáp án đúng
– Cách ôn tập: làm từng dạng một, mỗi dạng làm tối thiểu 8 đề.
– May mắn (đề thi vô biên, số may thì vào đề dễ hiểu, số khổ thì đề hóc :D)

IETLS Writing

Task 1
1. Intro: paraphrase lại đề bài
2. Overview: trend chung ko kèm statistics
3. Analyse (1-2 đoạn): phân tích biểu đồ, kèm statistics, chỉ cọn cái tiêu biểu dễ thấy
4. Conclusion: paraphrase lại overview
1, 2, 4 có thể chỉ cần viết 1 câu 2 dòng.

Task 2
1. To what extent do you agree or disagree? Chọn Agree hoặc Disagree rồi đưa ra tối thiểu 2 ý lớn để support. Thân bài chia 2-3 đoạn.
2. Discuss this issue. Chia 2 phe Agree và Disagree, ý kiến của mình nếu hỏi thì cho thêm vào, có thể chọn theo 1 trong 2 phe hoặc ba phải. Thân bài chia 2-3 đoạn.
3. What is its effect/reason?, Why does this happen?… Chia 2 đoạn, đưa về Cause-Effect
4. What is your solution? Đưa về proposal, 2 đoạn thân bài: 1 reason/cause, 2 là solution.

IELTS Speaking

– Part 1: Trả lời đơn giản, khoe từ, dùng từ formal, nội dung từ 2-4 câu.
– Part 2: Chú ý tận dụng thời gian chuẩn bị, ghi xuống các từ vựng định dùng và cấu trúc, đừng ghi xuống câu trả lời cho mấy cái cues. Tập trung trả lời câu cuối cùng trong đống cue questions.
– Part 3: Trả lời trong 4-6 câu, dùng signals để trả lời (First, Second…) cho ý rõ ràng.

Chú ý: nội dung ko quá quan trọng, phát âm chuẩn, rõ ràng, đừng lè nhè, ko ê a (dùng các cụm Well, you know, How can I say it, What to say… để câu giờ). Nói chậm để chú ý dùng ngữ pháp đúng.

by Thanh Xu Jr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *