Hỏi đáp về Writing

1. Sách nào luyện viết từ cơ bản?

Nếu chưa sẵn sàng viết cả bài, bạn có thể tập viết câu với quyển Improve your IELTS (Writing). Quyển này khá là cơ bản.

Sau đó bạn xác định các dạng bài chính – học thuộc các template cho các dạng đó – viết mẫu mỗi dạng độ 5 bài – đọc thêm bài band 8-9 để học hỏi và mở rộng cách viết – cao siêu hóa vấn đề lên nếu có thể. Trên trang www.ielts-simon.com có các template mẫu.

2. Mình đọc trong note của hội, thấy mọi người chia sẻ là đọc nhiều sẽ viết tốt nhưng là đọc như thế nào? 

Học từ mới, học cấu trúc, những bài nào hay thì có thể học cách họ triển khai ý và nên có 1 cuốn sổ nhỏ ghi lại những cụm từ hay, câu văn hay và quan trọng nhất phải ôn tập, viết thường xuyên thì sẽ viết + đọc tốt hơn.

3. Trong các đề của writing task 2, làm sao phân biệt được topic nào viết theo argument, topic nào viết theo discussion?
Discussion và Argument thực ra là 1 dạng. Nhưng Discussion sẽ yêu cầu phân tích 2 quan điểm trong đề bài còn Argument chỉ cần 1 quan điểm mà thôi. Như vậy dạng bài discussion sẽ có câu “Discuss both views and give your opinion”.

Tổng hợp: Bùi Tuyết Vân & Nguyễn Tiến Chương

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *