Các dạng đề và cách làm bài cho Writing Task 2

I. Nhận diện dạng đề:

Loại 1: Argument

Thường là dạng câu hỏi sau cho 2 ý kiến trái chiều và “To what extend do you agree or disagree” hoặc “what are you opinion on this “ Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về 1 quan điểm và bảo vệ quan điểm đó – Có nói lên ý kiến của mình.

Ví dụ : có người nói rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn có đồng ý hay ko; chọn 1 trong 2 quan điểm ở trên và bảo vệ nó, Có nói lên quan điểm của mình. Loại này ra thường xuyên nhất vì nó yêu cầu người viết phải có quan điểm riêng để động não và yêu cầu kiến thức xã hội nhiều

Loại 2: Discussing

*Lưu ý: dễ nhầm lẫn với loại 1 ở trên. Cũng cho 2 ý kiến trái chiều nhau nhưng hỏi “Discuss these two views” Dạng này yêu cầu người viết phải mở rộng, giải thích 2 ý kiến trái chiều nhau- nghĩa là người viết chỉ giải thích 2 ý mà đề đưa ra – không nói lên ý kiến của mình

Ví dụ: có người nói rằng nghiên cứu vũ trụ là không cần thiết nhưng có người lại nói rằng nó hữu ích, bạn hãy cho biết quan điểm của 2 ý kiến trên là như thế nào

Loại 3: Advantages và Disadvantages

dạng đề: cho biết ưu và nhược điểm của 1 xu hướng nào đó.

Ví dụ: hãy cho biết ưu và nhược điểm của việc phát triển du lịch ngày nay.

Loại 4 : Causes and Effects / Causes and Solutions

Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó / nguyên nhân và những giải pháp cho hiện tượng đó.

Ví dụ : ngày càng có nhiều người rời bỏ vùng quê để lên thành phố,, hãy tìm những nguyên nhân dẫn tới xu hướng này và những tác động của nó / hãy tìm ra những giải pháp để hạn chế hiện tượng này

II. Sườn chung

1 bài essay hoàn chỉnh phải gồm đầy đủ có 3 phần ( mở bài, thân bài, kết luận ) Nên nếu trong lúc viết bạn đang viết dở thân bài nhưng sắp hết giờ thì hãy dừng ở đó và viết ngay 1 cái kết cho bài văn, sau đó mới quay lên viết tiếp đoạn còn dở. Như vậy thì tính chặt chẽ và liền mạch sẽ vẫn được đảm bảo ( các yếu tố còn lại là ngữ pháp cao, từ vựng rộng và idea ) 1 bài tốt trong IELTS là bài có 4 đoạn : 1 mở bài, 1 kết bài, 2 đoạn body Mở bài và kết bài được trình bày ở phần sau của guidlines này. Thân bài tốt cần có 2 đoạn. Mỗi đoạn phải có 1 ý chủ đạo chính và được trình bày ngay ở câu đầu tiên của đoạn, sau đó là ý phụ để giải thích cho ý chính đó, tiếp theo là 1 ví dụ cho ý này, 1 câu để kết thúc đoạn.

III. Sườn cho từng dạng
1. Loại 1 : Argument

A. Mở bài

Vì là dạng đề “tranh luận” nên cần phải nói lên quan điểm của mình ngay trên mở bài, thường là câu nằm sát câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu nói lên những ý kiến support cho quan điểm của ng viết (thường là 2 ý), câu cuối này rất quan trọng vì nguyên phần body, gồm 2 pagagraph phải gắn bó với 2 ý kiến này 1 cách lần lượt. Nếu như body mà đi lạc khỏi 2 ý này là sai và mất điểm. Nhưng trong bài hướng dẫn này tôi hướng dẫn các bạn cách viết câu cuối an toàn, như thế có thể phát triển body không cần worries có bị lạc khỏi ý chính đã xác định hay không.

  • Đề 1: internet đã phát triển trên khắp thế giới và trở nên phổ biến với mọi người. vậy liệu the internet sẽ làm mọi người suy nghĩ và hành động như nhau, quan điểm của bạn như thế nào?The internet has developed around the world and become popular with all people. So, could it cause people to think and act the same? What is your opinion?

The past 50 years have witnessed a dramatic increase in the availability of the Internet. It is indisputable (tranh luận) that it has brought significant benefits to our lives in many spheres such as economy and science. Yet, this raises a certain problem as to whether the Internet will cause its users throughout the world to think and act in the same way or not. While there are valid arguments to the contrary, it is my position that the Internet is not capable of inducing (thuyết phục) people to think and act the same. There are two reasons for my perspective on this

  • Đề 2: có người nói hút thuốc không tốt và nên bị cấm hoàn tòan, bạn có đồng ý không. Some people argue that smoking should be banned because of its adverse effects on health. Do you agree or disagree with this proposition?

The past 50 years have witnessed an increase in number of people who have died from smoking-related diseases. This raises a certain problem as to whether tobacco should be banned or not. While there are valid arguments to the contrary, it is my position that tobacco and its products should indeed be made illegal. There are two reasons for my perspective on this.

  • Đề 3: có người nói không nên cứu những con động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng vì chúng không có ích đến với cuộc sống con người, bạn có đồng ý không Some people argue that we should not rescue the animals that are nearing extinction because they are not useful for human life.

The past 50 years have witnessed a significant increase in the number of animals that have become extinct out. This raises a certain problem as to whether humans should attempt to save endangered species or not.While there are valid arguments to the contrary, it is my position that they should in fact be preserved. There are two reasons for my perspective about this.

B. Thân bài:

Thân bài của dạng argument phải gồm 2 ý support cho quan điểm ( đồng ý/ không đồng ý ) nên người chấm thường nhìn vào 2 câu đầu tiêu của 2 paragraph xem có đúng sườn hay không. Sườn hay và chuẩn thường như sau. Chú ý mỗi paragraph phải có 1 câu đầu là ý bao trùm cho đoạn. các câu sau đó giải thích cho ý này, có 1 câu ví dụ, và 1 câu kết.

Đề 1:

Firstly, one point that is absolutely pivotal is the fact that individuals in reality have different approaches to reaching their opinions about certain problems. Although the Internet has connected many isolated or less well developed communities to the modern world, each culture has its own values, which strongly impact its residents. Further, male and female naturally have distinct features, which mean they frequently do not respond identically to major issues. Especially in contemporary societies these days, the approach to the right of freedom in publicly expression of opinions have been legitimized by legislation in some countries. The American legal system could be taken as a particularly salient example of this.

Equally importantly, the Internet has gained currency word wide. In spite of this fact, a vast amount of material on the internet is difficult to obtain. The Internet is still constrained in several nations due to rigid government policies which restrict citizens from accessing sensitive information, which is often considered illegal. Thus, it doesn’t mean that the development of the Internet could result in uniformity of ideas and opinions. For instance, social networks such as Face book and Twitter have been recently prohibited unofficially in both Vietnam and China in an attempt to prevent changes in the political conditions in these socialist countries.

C. Kết bài :

Đề 1: In conclusion, I would agree that the Internet has placed the entire the world at our fingertips and it is fairly straightforward to access it. Nevertheless, uniformity of thought, speech or action is highly unlikely to occur in the foreseeable future, given the differences in traits among people and the restrictions on the free flow of information in certain countries.

By Đình Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *